Nemokamas pristatymas nuo 29 €

Pirkimo - pardavimo taisyklėss

Šios Laimos Mozerienės vykdančios individualią veiklą pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato Laima Mozerienė vykdanti individualią veiklą prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustato Pirkėjo ir Laimos Mozerienės vykdančios individualią veiklą tarpusavio teises ir pareigas naudojantis elektronine parduotuve svetainėje www.salonassandrija.lt.

Pardavėjas: Laima Mozerienė, privatus juridinis asmuo, kurio teisinė forma – individuali veikla, veiklos Nr. 642474, registruota adresu: Kauno g. 3, Ramučių k., Kauno r. LT-54466, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, telefono numeris +370 677 09505.

Pirkėjas:
1.1. fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais);
1.2. Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais;
1.3. visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

Prekių užsakymas

2.1. Pirkėjas, pirkdamas internetinėje parduotuvėje www.salonassandrija.lt, suformavęs prekių krepšelį ir pažymėjęs „sutinku su taisyklėmis“, paspaudęs mygtuką ,,Pirkti“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, Prekių užsakymo, Prekių pristatymo bei Prekių grąžinimo taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Užsakymo langelyje pirkėjas, paspaudęs mygtuką „Pirkti“, patvirtina, kad perka prekes ir sutinka su bendra prekių kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos, jei tokių yra), t.y. sudaroma ir įsigalioja nuotolinė pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – „Sutartis“) tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.

2.2. Jei perkant internetu Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Taisyklių dalimi ar šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, Prekių užsakymo, Prekių pristatymo bei Prekių grąžinimo taisyklėmis, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas negali pateikti užsakymo, pirkti prekės ir sudaryti Sutartį su Pardavėju.

2.3. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.

2.4. Apsipirkimo elektroninėje parduotuvėje eiliškumas:

2.4.1. pasirinktas prekes dėti į savo ,,Pirkinių krepšelį“, spaudžiant nuorodą ,,Į krepšelį“ arba „Pirkti“. ,,Pirkinių krepšelyje“ bet kuriuo metu galima peržiūrėti visas jau išsirinktas prekes, keisti jų kiekius ar pašalinti iš sąrašo, jei persigalvojama ar užsakyme įsivėlė klaida.

2.4.2. išsirinkus visas norimas pirkti prekes, eiti į ,,Pirkinių krepšelį“ ir jame, įsitikinti, jog užsakymas yra teisingas. Po pasirinktomis prekėmis puslapyje yra galimybė pasirinkti dovanų pakavimą (jeigu jis reikalingas).

2.4.3. Norint tęsti užsakymą, reikia pasirinkti El. bankininkystę ir paspaudus jūs būsite nukreipti į Payseros puslapį, kuriame matysite visus bankus, per kuriuos galėsite atlikti apmokėjimas už prekes.

2.4.4. Tęsiant užsakymą reikia užpildyti pristatymui reikalingą informaciją:

2.4.4.1. Užpildyti reikiamus duomenis – vardą, pavardę, el. paštą, kontaktinį telefoną bei pristatymo adresą (galima nurodyti namų arba darbo adresą). Pastabų skiltyje galima nurodyti papildomą informaciją susijusią su prekės pristatymu.

2.4.5. Pateikus prekių užsakymui reikalingą informaciją paspaudus nuorodą ,,Pirkti“, naujai atsidariusiame lange www.paysera.lt atsiranda galimybė atlikti apmokėjimą.

2.4.6. Sumokėti už prekes ir laukti patvirtinimo apie prekių užsakymą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Po patvirtinimo prekės pristatomos per 1-5 darbo dienas. (Vykstant įvairioms akcijoms ir šventiniu periodu, prekių pristatymas gali užtrukti ilgiau).

2.4.7. Jei pirkimo metu kyla neaiškumų ar nesulaukiama patvirtinimo apie prekių užsakymą, skambinti tel. +370 677 09505 darbo dienomis I-V 10.00-19.00 val.arba siųsti el. laišką su klausimais šiuo el.paštu: info@salonassandrija.lt

2.4.8. Dėl jūsų kompiuterio nustatymų bei monitoriaus raiškos, apšvietimo ar panašių sąlygų reali prekių spalva gali šiek tiek skirtis nuo matomų nuotraukoje.

2.4.9. Produktai šventiškose ar dekoruotose pakuotėse papildomai į dovanų popierių nėra pakuojami.

Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.salonassandrija.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

3.2. Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.

3.3. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra (vienas iš variantų):

3.3.1. Fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais);

3.3.2. Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais;

3.3.3. visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgaliotas atstovas.

3.4. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas Sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.

3.5. Asmuo, neatitinkantis Taisyklių 3.3 ir 3.4 punktuose numatytų kriterijų, negali pateikti užsakymo, pirkti prekes ir sudaryti Sutartį su Pardavėju, priešingu atveju visa su tuo susijusi neigiamų pasekmių rizika ir teisinė atsakomybė tenka tokiam asmeniui.

3.6. Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės yra nurodytos prekės apašyme Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kurioje perkama prekė.

3.7. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

3.8. Interneto parduotuvės www.salonassandrija.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų interneto parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve www.salonassandrija.lt.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.salonassandrija.lt numatytos sąlygos.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse numatytus atvejus.

4.5. Pinigų garantijos grąžinimo atveju, kuomet prekė yra kokybiška ir nėra pažeidžiamos prekių grąžinimo taisyklės, Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus, ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke.

Skundų nagrinėjimo tvarka

5.1. Visi skundai gali būti teikiami Laimai Mozerienei vykdančiai individualią veiklą elektroniniu paštu info@salonassandrija.lt arba telefonu +370 677 09505 darbo dienomis I-V nuo 10.00 iki 19.00 val.

5.2. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Pirkėjo nurodytu adresu.

Sutarties atsisakymo taisyklės ir tvarka

6.1. Pirkėjas, vadovaudamasis Taisyklių 10 punkte nurodyta tvarka, turi teisę atsisakyti internetu su Pardavėju sudarytos Sutarties, tačiau ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos.

6.2. Jei Pirkėjas atsisako Sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas praneša apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus už įsigytas prekes. Už siuntimą taikomas mokestis grąžinamas tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška ar brokuota. Pardavėjas atlieka tokį grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, išskyrus atvejus, kuomet prekės pristatymo metu pinigai sumokami kurjeriui – šiuo atveju pinigai grąžinami arba į banko sąskaitą arba paštu, bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu pinigų grąžinimu susijusių mokesčių.

6.3. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pareiga grąžinti prekę lieka Pirkėjui.

Apsikeitimas informacija

7.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo užsakymo formoje pateiktu el. pašto adresu ir telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais elektroninės parduotuvės www.salonassandrija.lt svetainės skyriuje „Kontaktai“.

Atsakomybė

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

8.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus lankydamasis interneto parduotuvėje www.salonassandrija.lt.

8.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-02-06

Pirkinių krepšelis
Krepšelis

Ar nieko nepamiršote?

Savo krepšelyje palikote prekių! Įveskite el. pašto adresą ir išsisaugokite krepšelį, kad vėliau galėtumėte grįžti ir įsigyti norimas prekes.

Scroll to Top